Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3336/19 - Wyrok NSA z 2021-12-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie o wywłaszczenie i odszkodowanie

I OSK 3839/18 - Wyrok NSA z 2021-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 182/19 - Wyrok NSA z 2021-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 4313/18 - Wyrok NSA z 2021-09-24

Skargi kasacyjne Ministra Inwestycji i Rozwoju i Prezydenta Miasta [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2269/18 - Wyrok NSA z 2021-09-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 4262/18 - Wyrok NSA z 2021-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 3959/18 - Wyrok NSA z 2021-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2348/18 - Wyrok NSA z 2021-01-27

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 4410/18 - Wyrok NSA z 2021-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 90/19 - Wyrok NSA z 2021-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   4