Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 3433/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części oraz stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OZ 287/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B.N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia[...] marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1562/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VIII SA/Wa 451/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata

I SA/Wa 2509/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VIII SA/Wa 297/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

I SA/Wa 3152/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

I SAB/Wa 488/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi J. M., A. M. , J. M., i J. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 2877/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

VIII SA/Wa 297/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. Z. w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości
1   Następne >   2