Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OZ 201/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra I. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 400/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BO7r-781-O-846/09 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 509/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenie administracyjnego

I OSK 2113/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu

I OZ 537/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

I OZ 606/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 401/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BO7m-781-O-852/09 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 212/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OZ 1083/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Min...

I OZ 1018/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga T.P. i Z.P. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   5