Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

IV SAB/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 143/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 139/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi G. S., S. S., L. S., J. D., K. S., L. S., B. G. i H. O. postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania

IV SA/Wa 413/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w formie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 81/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji

I SAB/Wa 675/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi J. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 2544/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 2734/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   26