Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 1259/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 49/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 49/11 odrzucającego zażalenie A. D. na zarządzenie Sędziego Wydziału IV , sygn. akt IV SAB/Wr 49/11

IV SAB/Wr 48/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 48/11 odrzucającego zażalenie A. D. na zarządzenie Sędziego Wydziału IV , sygn. akt IV SAB/Wr 48/11

II SA/Op 192/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 280/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we W. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 102/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SAB/Po 65/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SAB/Wr 48/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-28

Sprawa ze skargi Z. D. na przewlekłość postępowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w D. w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności

IV SAB/Wr 49/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-28

Sprawa ze skargi Z. D. na przewlekłość postępowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w D. w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności
1   Następne >   2