Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 106/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi S. G. na działalność Zarządu Powiatu L.

I SA/Op 174/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie utworzenia gminnego zakładu budżetowego

III SA/Wr 220/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej J. G. w przedmiocie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta J. G.

II SA/Po 922/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie opłaty za usługi świadczone przez przedszkola ;

IV SA/Wa 170/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Wr 169/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i komunikacji Rady Gminy D., ustalenia zakresu jej działania i składów osobowych

III SA/Wr 800/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D., w przedmiocie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta D.,

IV SA/Wa 53/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-10

Sprawa ze skargi W. Z. na projekt uchwały Rady Gminy S. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S.

III SA/Wr 170/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji budżetowej Rady Gminy D., ustalania zakresu jej działania i składów osobowych

III SA/Wr 167/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy D., ustalenia zakresu jej działania i składów osobowych
1   Następne >   2