Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 144/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 112/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. F. o skierowanie do domu pomocy społecznej jego ojca K. F.

I OW 14/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawienia pochówku W. C.

I OW 319/20 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Wniosek Burmistrza Miasta L. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta L. a Burmistrzem Miasta R. przez wskazanie organu właściwego do ustalenia prawa do świadczeń pomocy społecznej

I OW 38/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-08

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego i zasiłku celowego