Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-05

Wniosek Wójta Gminy Czarna w sprawie uciążliwości użytkowania kanału i ubikacji

II OW 94/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-08

Wniosek Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie rozpatrzenia pisma Pana H. W. z dnia 18.09.2008 r.

II OW 56/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Wniosek w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych

II OW 59/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie samowolnej rozbiórki i samowolnej budowy pomostu w innym miejscu

II OW 95/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-13

Wniosek Burmistrza Polkowic w sprawie wskazania organu właściwego do oceny zgodności wybudowanego śmietnika z obowiązującymi przepisami prawa

II OW 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej stanu technicznego budynku wpisanego do rejestru zabytków

II OW 92/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-05

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia na roboty budowlane

II OW 62/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-08

Wniosek w przedmiocie wniosku o wskazanie organu właściwego do wstrzymania robót budowlanych