Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 134/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w przedmiocie wykonanych robót budowlanych

II OW 146/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w przedmiocie wyegzekwowania rozbiórki obiektu budowlanego

II OW 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. K. o podjęcie czynności kontrolnych i nadzorczych związanych z domniemaną samowolą budowlaną

II OW 37/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do podjęcia czynności nadzorczych i kontrolnych związanych z domniemaną samowolą budowlaną

II OW 67/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku [...] S.A. w W. o wydanie w ramach postępowania naprawczego pozwolenia na budowę dla istniejącej inwestycji

II OW 64/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego miejsca składowania odpadów

II OW 56/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku W. S. w sprawie przekroczenia poziomu hałasu w lokalu mieszkalnym

II OW 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie pozwolenia na dokończenie budowy budynku usługowo

II OW 44/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy nakazania przesunięcia przepustu na rowie melioracyjnym