Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 176/11 - Postanowienie NSA z 2012-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku E. B. o stwierdzenie nieważności decyzji Przewodniczącego Zarządu Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych znak: [...]

II OW 142/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Straży Miejskiej w Zakopanem o zbadanie legalności i prawidłowości prowadzonych prac budowlanych na działkach [...] i [...] obr. [...] w Zakopanem

II OW 128/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie wskazaniu organu właściwego do rozpatrzenia wniosku S. K. z 5 marca 2012 r. dotyczącego zabudowania miejsc postojowych bez wymaganego pozwolenia na budowę

II OW 129/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Prokuratora Rejonowego w P. w sprawie wykonania prac ingerujących w linię brzegową jeziora S. o nr [...] przy działce nr [...] położonej w miejscowości Z. gmina P. oraz...

II OW 130/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku Prokuratora Rejonowego w P. w sprawie wykonania prac ingerujących w linię brzegową jeziora S. o nr [...] przy działce nr [...] położonej w miejscowości K. gmina P. oraz ...

II OW 160/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania w przedmiocie nakazania usunięcia nieprawidłowości

II OW 55/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej miejsce i warunki realizacji inwestycji

II OW 157/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-26

Wniosek Wójta Gminy S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodnim w sprawie podania N. i K. C.

II OW 180/11 - Postanowienie NSA z 2012-03-01

Wniosek Prezydenta Miasta Krakowa o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu 'plaży' wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą

II OW 40/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wyegzekwowania rozbiórki pawilonu gastronomicznego wbudowanego na okres czasowy
1   Następne >   2