Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol

II OSK 1368/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich

II FSK 844/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi K. S. A. w K. na bezczynność SKO w B. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I OSK 1127/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania

II OSK 1429/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi A.D. na uchwałę Rady Gminy Psary , nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II FSK 1407/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Skargi kasacyjne B. F. i M. F. od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r.

II GSK 1340/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej

II FSK 1292/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku wyrównawczego za lata 1990 i 199

I OSK 1081/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zwrotu prawa jazdy

II GSK 1281/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

I OZ 482/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi ze skargi E. I., M. K., E. K. w przedmiocie wymierzenia grzywny Gminie N. za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu , sygn. IV SA/Po 397/08
1   Następne >   +2   +5   7