Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 571/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Kr 934/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie

II SA/Kr 1206/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej

II SA/Kr 99/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-10

skarg J.Ł. na decyzje SKO w N. w przedmiocie zasiłku okresowego i z dnia [....] w przedmiocie zasiłku celowego uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji

II SA/Kr 428/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego s k a r g ę

II SA/Kr 582/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

II SA/Kr 634/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

II SA/Kr 787/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Kr 859/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Kr 892/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej s k a r g ę
1   Następne >   +2   +5   11