Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 124/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Wniosek w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby zawartej w ...

II FSK 660/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi w przedmiocie zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.

I OZ 155/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie propozycji zatrudni...

II GZ 133/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry

II FZ 143/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I OZ 151/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie propo...

I OZ 221/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K. S. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w G. w przedmiocie propozycji zatrudnienia

I OZ 150/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie propozycji zatrudnienia

I OZ 166/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt III SA/Gd 691/17 odrzucającego skargę kasacyjną Związku Zawodowego - [...] z siedzibą od postanowienia WSA w Gdańsku , sygn. akt III SA/Gd 691/17 odrzucające skargę E. L. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej , nr [...] w przedmi...

II GSK 604/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry
1   Następne >   +2   4