Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GZ 73/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie Nr [...] w przedmiocie ...

FSK 2379/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

II GZ 81/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Toruniu Nr [...] w przedmiocie kosztów egzekucyjnych

I OSK 462/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia jej skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w R. (...) w przedmiocie opłaty za przejazd bez wymaganej licencji

I GPP 2/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Skarga [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, wniesionej w dniu 29 sierpnia 2005 r., na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GZ 42/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Zażalenie na postanowienie o zwrocie kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GZ 40/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku K. K. C. i J. C. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie sygn. akt [...] w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego

I GZ 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-10

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I GZ 77/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni sygn. akt [...] w przedmiocie określenia wartości celnej towaru

I GZ 41/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Zażalenie na postanowienie o zwrocie kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
1   Następne >   +2   +5   +10   15