Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

OSK 1896/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wysokości uposażenia

OSK 1621/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wstrzymaniu dodatku dla personelu latającego

OSK 1620/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie żądania ponownego rozpatrzenia wniosku o rozpoznanie sprawy zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II OSK 1358/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. P. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie ustalenia zdolności do służby wojskowej

OSK 889/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie uzupełnienia decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego

I OSK 405/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe

I OSK 1175/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zasiłku pogrzebowego

I OSK 1179/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wyznaczenia na stanowisko służbowe

OSK 1208/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmioci nie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

OSK 1858/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatku do uposażenia
1   Następne >   2