Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Lekarska X

II OZ 1268/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie A. T. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie powołania komisji w celu wydania opinii o przygotowaniu zawodowym felczera

I OSK 31/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej w K. w przedmiocie niewydania zaświadczenia o treści zgodnej z wnioskiem

II OZ 1189/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie , Nr [...] w przedmiocie powołania Komisji Lekarskiej ds. orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza