Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 1251/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

II SAB/Gl 30/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza B. w przedmiocie niewykonania uchwały w sprawie dzierżawy lokalu

II SAB/Po 15/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza K w przedmiocie wydzielenia działek pod drogę wewnętrzną

II SA/Wr 338/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-31

Sprawa ze skargi F. M. na czynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Wr 339/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-31

Sprawa ze skargi W. M. na czynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości

I OSK 890/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi M. Z.- [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta Braniewa Nr [...] w przedmiocie zakazu organizowania na terenach stanowiących własność gminy miejskiej Braniewa objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SA/Go 470/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-20

Sprawa ze skargi H.W. na pismo Burmistrza w przedmiocie udzielenia informacji

I OZ 350/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi S.Z., L.K.-P. oraz M.Z. na zarządzenie Burmistrza K. , znak: [..] w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miejskiej K. objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt postan...

I OSK 202/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miejskiej K. objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SA/Go 410/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2