Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1231/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 672/05 - Postanowienie NSA z 2006-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia mienia na podstawie reformy rolnej

I OSK 1366/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia na własność Skarbu Państwa nieruchomości ziemskiej

I OW 262/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku G. L. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w S. znak [...] o przejęciu na własność państwa za świadczenia emerytalne gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 5,96 Ha, położonego w obrębach M. i W.

I OSK 1218/05 - Postanowienie NSA z 2006-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia, że zespół dworsko

I OSK 1778/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyłączenia się do postępowania

I OSK 1743/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia przejęcia nieruchomości na cele reformy rolnej

I OSK 1875/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I OSK 285/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia na rzecz Państwa gospodarstwa rolnego

I OSK 260/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia, czy nieruchomość podpada pod działanie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej postana...
1   Następne >   2