Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OSK 2219/14 - Wyrok NSA z 2015-04-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej W. P. od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi W. P. przeciwko Staroście Krotoszyńskiemu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 798/13

I OSK 70/07 - Wyrok NSA z 2007-04-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi E. L. i H. S. w przedmiocie ukarania grzywną Starosty Powiatu [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SAB/Łd 34/05

I OSK 83/11 - Wyrok NSA z 2011-04-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. B. w przedmiocie niewykonania przez Starostę S. wyroku WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 38/09

II OSK 2029/11 - Wyrok NSA z 2011-12-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. A. od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi J. A. o wymierzenie Staroście G. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu nr II SA/Po 874/09

I OSK 2673/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.B. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Białymstoku w sprawie II SAB/Bk 25/12 w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OSK 2129/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi J. G. w przedmiocie bezczynności Starosty Zielonogórskiego po wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt II SA/Go 12/11 w sprawie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdu, z żądaniem wymierzenia grzywny

I OSK 2499/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi F. C. na niewykonanie przez Starostę Żarskiego wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

I OSK 893/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. P. na niewykonanie przez Starostę Krakowskiego wyroku WSA w Krakowie sygn.akt II SA/Kr 1233/01 w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 2075/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. P. w przedmiocie wymierzenia Staroście Kłobuckiemu grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu

I OSK 821/12 - Wyrok NSA z 2012-10-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na niewykonanie przez Starostę Krakowskiego wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 790/07 w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania
1   Następne >   2