Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Op 4/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków

II SAB/Op 17/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków

II SA/Op 230/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta Opola w przedmiocie zasad ustalania czynszu najmu za lokale użytkowe POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SAB/Op 26/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę zobowiązuje Prezydenta Miasta [...] do merytorycznego rozpoznania, w terminie miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku, wniosku strony skarżącej o pozwolenie na budowę.

II SO/Op 20/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-11-20

Wniosek Starosty Wejherowskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w sprawie pomocy na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej

II SAB/Op 27/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie niepełnosprawności

II SA/Op 6/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków

II SAB/Op 28/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości

II SA/Op 232/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-18

Sprawa ze skargi A. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe POSTANAWIA odrzucić skargę.