Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 286/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

II SA/Op 285/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola Publicznego nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

II SAB/Op 72/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-23

Sprawa ze skargi W. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

I SA/Op 379/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-03-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Opola zawarte w piśmie w przedmiocie weryfikacji liczby uczniów oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych szkole dotacji

I SA/Op 329/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Prezydenta Miasta Opole w przedmiocie weryfikacji liczby uczniów oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczania udzielonych szkole dotacji

I SA/Op 38/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-05

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie podatku od nieruchomości

II SA/Op 325/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-09

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na zarządzenie Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie zawieszenia pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w związku ze stanem epidemii stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.