Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Go 900/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

III SA/Lu 612/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

III SA/Łd 541/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi G.K. na decyzje SKO w Ł. w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Sz 668/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Gl 1126/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie decyzji zmieniającej decyzję w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

III SA/Lu 718/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 434/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

VI SA/Wa 9/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

VI SA/Wa 1615/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Gd 321/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wykreślenia wpisu z ewidencji gospodarczej
1   Następne >   +2   5