Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 428/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 428/08

II SA/Gl 787/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w K. w przedmiocie zameldowania w zakresie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia [...]r.

II SA/Gl 956/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-27

Skarga D. P. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku uczestnika postępowania A. P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt II SA/GL 956/12

II SA/Gl 1359/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku uczestnika postępowania o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 1213/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie sprostowania nazwiska w akcie małżeństwa na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Gl 1341/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach