Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 100/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-29

Sprawa ze skargi Województwa D. na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Wr 65/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok

I SA/Wr 64/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok

I SA/Wr 1953/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok

I SA/Wr 62/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 rok

I SA/Wr 69/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję 'A' P. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 rok

I SA/Wr 61/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok

II FSK 3981/13 - Wyrok NSA z 2016-03-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r.

II FSK 394/16 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie w przedmiocie sposobu poboru opłaty targowej

I SA/Wr 66/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 2015 r.
1   Następne >   +2   4