Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ol 41/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy '[...]' w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta

II SA/Sz 1/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-02-05

Sprawa ze skargi E. N. na ogłoszenie Burmistrza Gminy G. w przedmiocie naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w G.

III SAB/Kr 90/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy

II SA/Sz 1/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-22

Sprawa ze skargi E. N. na ogłoszenie Burmistrza Gminy w przedmiocie naboru na wolne stanowisko pracy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

I OZ 660/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkpolskim , sygn. akt II SO/Go 4/16 odrzucające wniosek S.K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Trzciela za nieprzekazanie odpowiedzi na skargę

II SAB/Ol 8/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza B. w przedmiocie wypłaty odszkodowania za skutki gradobicia

II SAB/Ke 62/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie wskazania granic i drogi dojazdowej do działki

II SA/Sz 1379/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na Burmistrza Miasta i Gminy G. w przedmiocie punktacji na liście mieszkaniowej

II SAB/Ke 62/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie z jego skargi na bezczynność Burmistrza

II SA/Sz 1379/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

Sprawa ze skargi M. S. na akt Burmistrza Miasta i Gminy G. w przedmiocie umieszczenia na liście mieszkaniowej
1   Następne >   3