Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 732/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

OSK 730/04 - Wyrok NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odszkodowania za utratę wartości nieruchomości

OSK 9/04 - Wyrok NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości