Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II SA/Op 277/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej