Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 98/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Op 1/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu w przedmiocie sprzedaży terenu dzierżawnego od Skarbu Państwa

II SA/Op 77/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie opłat, stawki i sposobu pobierania opłat za parkowanie

II SA/Op 23/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu w przedmiocie wysokości składek czynszu dzierżawnego

II SA/Op 24/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy gruntu

II SA/Op 137/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 116/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-14

Sprawa ze skargi Gminy [...] na ze decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 176/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 173/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Op 174/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2