Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Op 457/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie potwierdzenia wykonywania czynności i interwencji, uzasadniających podwyższenie emerytury

II SAB/Op 21/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r. żołnierza

II SA/Op 619/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-02

Sprawa ze skargi A Spółka Akcyjna na wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie wystąpienia pokontrolnego inspektora pracy

II SA/Op 167/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. w przedmiocie kary za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

II SA/Op 187/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w O. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego