Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Op 141/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia [...], nr [...]

II SA/Op 620/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-16

Sprawa ze skargi M. G. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim w przedmiocie zamknięcia drogi publicznej

II SA/Op 10/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego z naruszeniem przepisów

II SA/Op 477/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-22

Sprawa ze skargi J. J. J. na ze decyzję Prezydenta Opola w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SAB/Op 16/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-13

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania w sprawie cofnięcia prawa jazdy

II SA/Op 621/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-20

Sprawa ze skargi M. G. na Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie zamknięcia drogi publicznej

II SA/Op 201/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie cofnięcia prawa jazdy

II SA/Op 16/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy rejestracji przyczepy ciężarowej rolniczej

II SA/Op 594/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Op 209/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o zatrzymaniu prawa jazdy