Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Op 643/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-11

Sprawa ze skargi A. W.-P. oraz M. W. na Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu na niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Op 167/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w O. w przedmiocie kary za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

II SA/Op 187/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w O. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej żołnierza zawodowego

II SA/Op 53/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Wniosek w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Op 38/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-16

Sprawa ze skargi A. W.- P. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie niewykonania wyroku i wymierzenia grzywny

II SA/Op 232/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-30

Sprawa ze skargi M. H. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 121/08

II SA/Op 625/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-02

Sprawa ze skargi M. G. na Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie legalności robót budowlanych