Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I ONP 9/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] W. nr [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania na liści osób oczekujących na najem lokalu