Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 247/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku C.G. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej w przedmiocie odd...