Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 2486/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów

II GSK 36/13 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy, w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-17

Skarga P. B. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów

II GSK 135/13 - Wyrok NSA z 2014-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

II GSK 1374/13 - Wyrok NSA z 2014-10-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

VI SA/Wa 1757/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministra Infrastruktury i Rozwoju) w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-09

Skarga P. B. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów
1   Następne >   2