Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Po 730/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-20

Sprawa ze skargi K.T. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie IV SA/Po 901/06 i zasądzenie odszkodowania

II SA/Ke 530/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność wymierza Burmistrzowi Miasta grzywnę w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych za niewykonanie wyroku WSA z dnia [...], sygn. akt [...], zobowiązującego Burmistrza Miasta do podjęcia czynności prowadzących do bezpośredniego wykonania obowiązku nałożonego na zobowiązanego ostateczną decyzją z dnia [...] nr [...] w terminie jednego miesiąca od daty doręczen...

IV SA/Po 730/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywny za niewykonanie wyroku Sądu w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 901/06 i zasadzenie odszkodowania