Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 213/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia kosztów pobytu dziecka J.P. w rodzinie zastępczej

I OW 228/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków W.R. dotyczących ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego

I OW 154/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania J. H. do domu pomocy społecznej

I OW 155/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie M. J. umieszczonej w pieczy zastępczej

I OW 207/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

I OW 240/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego wraz z ubezpieczeniem zdrowotnym

I OW 231/18 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. C. o przyznanie zasiłku celowego, kontynuację zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 236/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich D. D., K. M., M. M., W. M. i K. M. umieszczonych w rodzinie zastępczej

I OW 227/18 - Postanowienie NSA z 2019-06-12

Wniosek w przedmiocie wskazania podmiotu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka T. N. umieszczonego w rodzinie zastępczej

I OW 264/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.M.o skierowanie do domu pomocy społecznej
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   26   Następne >   28