Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 144/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

Sprawa ze skargi T. T. na przewlekłość postępowania Marszałka Województwa D. w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015 (nr [...])

IV SAB/Wr 256/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-08

Sprawa ze skargi T. T. na przewlekłość postępowania Marszałka Województwa D. w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2016/2017 (nr [...])

I OZ 379/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Warszawie w przedmiocie nieprzekazania skargi do WSA w Warszawie

I OZ 490/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Warszawie w przedmiocie nieprzekazania skargi do WSA w Warszawie

I OPP 105/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 336/16 ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 108/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 896/16 ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

IV SAB/Po 130/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-15

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SAB/Kr 97/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezydenta Miasta w przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego
1   < Poprzednie   2