Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 486/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-20

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 79/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o ustaleniu kwoty świadczeń nienależnie pobranych tytułem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego i umorzenia postępowania w pierwszej instancji

III SA/Gd 457/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-04

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o statusie bezdomnego
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   40