Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol

GSK 33/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

OW 56/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-01

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki

III SA 2569/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w W. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie podatku od towarów i usług

II SA/Wr 1910/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów;

II SA/Lu 1005/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 1/

I SA/Lu 5/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku importowego

SAB/Sz 250/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

III SA 2393/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

OW 61/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do egzekucji z tytułu opłat eksploatacyjnych

SA/Rz 722/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   7