Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 112/85 - Wyrok NSA z 1985-05-03

Skarga Andrzeja G. na decyzję Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę domu letniskowego Ryszarda K. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1

SA/Gd 1174/84 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1985-02-20

skargę Mariana P. na pismo Kuratora Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w przedmiocie odmowy dopuszczenia ucznia do egzaminu sprawdzającego.

II SA 1843/85 - Postanowienie NSA z 1985-12-13

skargę Tadeusza A. na postanowienie Głównego Architekta Wojewódzkiego w Ciechanowie w przedmiocie projektu technicznego zabezpieczenia ogrodzenia.

II SA 1952/84 - Postanowienie NSA z 1985-04-17

skargę Alfonsa Ś. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania.

I SA 974/84 - Wyrok NSA z 1985-01-30

Skarga Zbigniewa M. na decyzję Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie odmowy przydziału i nakazania opróżnienia zajmowanego lokalu i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 721/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-28

Skarga Małgorzaty S. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Jeleniej Górze w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za 1983 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w J. G., a także

I SA 89/85 - Wyrok NSA z 1985-05-28

Skarga Grażyny i Zbigniewa R. na decyzję Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy D. o przydziale małżonkom R. pomieszczenia zastępczego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego w G. W., a także

SA/Gd 712/85 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1985-09-11

Skarga Leona J. na decyzję Dyrektora Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu w przedmiocie wpisania do wykazu osób uporczywie uchylających się od pracy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Miasta W., a także
1   Następne >   +2   4