Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Op 621/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy terenu

II SA/Op 51/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 307/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-16

Wniosek w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 709/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 465/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 10/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy terenu

II SAB/Op 53/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 449/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 238/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Op 13/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-16

Skarga Parafii Rzymsko - Katolickiej w C. na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   +2   +5   9