Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 396/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej

IV SA/Wa 168/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Wa 1877/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1530/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady

IV SA/Wa 1878/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 396/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Wniosek w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej

IV SA/Wa 396/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-22

skarg A. Sp. z o.o. z siedzibą w W., A. M., G. G., B. K., H. L., D. W. oraz M. J. na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie lokalizacji drogi publicznej

IV SA/Wa 433/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

IV SA/Wa 1518/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   3