Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SAB/Łd 21/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie nadania biegu odwołaniu od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby

III SA/Gd 377/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-20

WSA w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Mierzejewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lipca 2018 r. sprawy ze sprzeciwu M. K. od decyzji Dowódcy Jednostki Wojskowej [....] w przedmiocie ustalenia grupy uposażenia

I OSK 1913/16 - Wyrok NSA z 2018-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu

III SAB/Łd 23/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie przedstawienia propozycji warunków pełnienia służby w Służbie Celno

III SAB/Łd 45/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie przedstawienia propozycji warunków pełnienia służby w Służbie Celno

II SA/Wa 1905/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SAB/Wa 236/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

Sprawa ze skargi I. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku