Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I GSK 1477/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi C. S.A. w Ł. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...]; [...], [...] grudnia 2012 r. nr [...]; [...] w przedmiocie cła antydumpingowego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Ol 107/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 115/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

skarg P. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług I . uchyla zaskarżone decyzje ; I

I SA/Gl 1244/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu kosztów podróży

V SA/Wa 2219/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym;

I GSK 500/14 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skargi kasacyjne 'S. E. P.' Spółki z o.o. w W. i Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 415/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-12

Wniosek w przedmiocie określenia wartości celnej towaru oraz kwoty długu celnego

III SA/Kr 636/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych

I SA/Ol 117/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-27

skarg P. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia daty powstania długu celnego, określenia kwoty podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz podatku od towarów i usług

I GSK 430/13 - Wyrok NSA z 2014-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
1   Następne >   +2   +5   +10   20