Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 778/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2257/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

II SA/Bd 592/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

VIII SA/Wa 369/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 318/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-29

skarg E. S. na decyzje SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego po wznowieniu postępowania

III SA/Gd 322/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-29

skarg E. S. na decyzje SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego po wznowieniu postępowania

III SA/Gd 320/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-08-29

skarg E. S. na decyzje SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego po wznowieniu postępowania

II SA/Rz 500/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego