Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1694/09 - Wyrok NSA z 2010-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 540/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Rz 503/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie domu jednorodzinnego

SA/Sz 820/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwiększenia stawki równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

SA/Sz 1342/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie wstrzymania wypłaty równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

II SA/Sz 832/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego

I OSK 1473/07 - Wyrok NSA z 2008-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie opłaty czynszowej

SA/Sz 1283/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

II SA/Sz 888/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

SA/Sz 486/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania
1   Następne >   2