Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

SAB/Bd 110/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w T. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Rz 1/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1/ zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia wniosku A. H. z 12 listopada 2003 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku. 2/ zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego A. H. kwotę 100 zł /sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów,postępowania sądowego.

SAB/Sz 263/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SA/Sz 1561/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

SA/Bd 2937/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

SAB/Sz 273/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 277/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej