Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

VIII SAB/Wa 107/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OSK 2160/16 - Wyrok NSA z 2018-02-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 224/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność 'A' S.A. w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 245/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta G. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 55/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, , zobowiązuje Wójta Gminy P. do rozpoznania wniosku skarżącego w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego, wyroku wraz z aktami sprawy;, stwierdza, że bezczynność, o której mowa w pkt I wyroku, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;, zasądza od Wójta Gminy P. na rzecz skarżącego kwotę 117 (słownie: sto siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów ...

II SAB/Po 202/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Sz 1173/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 348/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SA/Wr 797/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 86/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100