Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 122/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione;

V SA/Wa 1517/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za bezzasadne

II GSK 2442/14 - Wyrok NSA z 2016-04-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 1002/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za uzasadnione

V SA/Wa 2869/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia uchyla zaskarżone postanowienie.

V SA/Wa 2532/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym uchyla zaskarżone postanowienie.

V SA/Wa 716/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uznania zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne

II GSK 1349/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

V SA/Wa 2864/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za uzasadnione