Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1605/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność organu w sprawie niewyegzekwowania obowiązku

II SA/Rz 409/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postaci udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz zwrotu wydatku z tytułu udzielenia substytucji w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 723/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ol 958/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji dotyczącej rozbiórki obiektu

II OSK 1466/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 1842/17 - Wyrok NSA z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bk 100/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku

II SA/Bk 101/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku

II SA/Gd 732/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Ol 750/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia w sprawie rozbiórki obiektu
1   Następne >   +2   +5   +10   18