Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1605/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność organu w sprawie niewyegzekwowania obowiązku

II SA/Rz 409/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postaci udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz zwrotu wydatku z tytułu udzielenia substytucji w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 723/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 122/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego

II SA/Łd 26/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej dotyczącej wyłączenia z użytkowania budynku mieszkalnego

II SA/Ol 958/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji dotyczącej rozbiórki obiektu

II OSK 1466/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 1842/17 - Wyrok NSA z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bk 100/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku

II SA/Bk 101/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku
1   Następne >   +2   +5   +10   18